Kontakt

Auto Partner

Edmund Majda

Jawornik 442

32-400 Myślenice

Tel.  +48 606 425  365

Tel.   +48 696  056   941

e-mail autopartner@vp.pl